Dana

Přírodní rezervace Dana vznikla roku 1990 a prohlédnout si tu můžete různé ohrožené živočichy včetně jezevců, vlků, šakalů, horských gazel a čekají tu na vás další zvířata (ptáci, plazi, savci) i rostliny. Vstupní branou do rezervace je malá vesnička stejného názvu (Dana). Vznikla v Osmanském období.

Domů » Zajímavosti » Rezervace Dana

Přírodní rezervace Dana

Jordánská vlajková loď mezi přírodními rezervacemi, rozprostírající se v krajině od pahorkatiny poseté skalnatými útesy až po písečné pouštní dno. Ať už přijíždíte za pěšími treky, pozorováním přírody anebo za klidem a pohodou, nikdy se vám nebude chtít odejít.

Přibližně 27 km na jih od Tafilehu a 22 km na sever od Shobaku se strmá silnice odděluje od King´s Highway a míří dolů do maličké vesničky Dana, ležící na východním okraji jordánské přírodní rezervace Dana. Dana u King´s Highway je výchozím bodem pro řadu procházek a turistických tras vedoucích chráněnou oblastí. Nezáleží na tom, zda si na návštěvu rezervace vyhradíte jednu hodinu, nebo pár dní, vždy se budete chtít zdržet déle.

Příroda

Zdejší ekosystémy zahrnují svěží zavodněná horská úbočí, dubové a jalovcové lesy, buš i vyprahlou písečnou poušť. Seznam zdejších živočišných a rostlinných druhů je neuvěřitelně bohatý. Ze zvířat: několik druhů orlů, sokolů, poštolek a supů, kukačky, sovy, zvonohlík; divoká kočka, karakal, hyena, šakal, chameleon, ještěrka a sladkovodní raci. Z rostlin zde byly objeveny tři dosud neznámé rostlinné druhy, které se tu vyskytují společně s dalšími přinejmenším sedmi stovkami.

Vstup do rezervace

Vstup do vesnice a jejího bezprostředního okolí je zdarma, ale vstupenka do přírodní rezervace Dana stojí 5 JD.

V rezervaci je zakázáno řídit soukromá vozidla, i když celá oblast pokrývá 300 čtverečních kilometrů rozmanité krajiny. Převážná většina území rezervace spadá do výlučné ochranné zóny, kam je zakázán jakýkoliv přístup. Sekce v okolí dvou tábořišť a údolního dna spadají do zóny pustiny, kam je povolen vstup po vyznačených stezkách, v některých případech pouze s průvodcem. Dvě oblasti v okolí Fananu a Barry patří do částečně chráněné zóny, kam je povolen přístup vozidlem (nejlépe terénní vozy) s předem vydaným povolením.

Ubytování v Daně

Ubytování až již v budově nebo ve stanech není nijak levné, ale vzhledem k úspěchům, jaké byly ve vesnici dosaženy, neopakovatelné atmosféře a skvělým příležitostem pro pěší výlety, které rezervace nabízí, stojí pobyt za nějaký ten dinár navíc.