Petra Jordánsko

Petra Jordánsko je považována za nejznámější a nejkrásnější místo v Jordánsku, které se nachází asi 262 km jižně od Ammánu a 133 km severně od Aqaby. Je to dědictví Nabatejců, pracujícího arabského lidu, který se usadil v jižním Jordánu před více než 2000 lety. Obdivován pro svou rafinovanou kulturu, masivní architekturu a geniální komplex přehrad a vodních kanálů. Petra je nyní světovým dědictvím UNESCO a jedním ze 7 nových divů světa, které okouzlí návštěvníky ze všech koutů světa.

Domů » Zajímavosti » Petra

Skalní město – Petra Jordánsko

Petra Jordánsko je poklad starověkého světa, skrytý za téměř neproniknutelnou bariérou drsných hor. Pyšní se nesrovnatelnými scénami, které z něj dělají to nejvýznamnější a impozantní starobylé místo, které dnes stojí. Bylo řečeno, že „na světě není nic připomínajícího“, vlastně určitě na světě není nic, co by to připomínalo. Skalní růžovo – červené město Petra je plné tajemného kouzla, bylo navrženo tak, aby „zasáhlo jako zázrak všechny, kteří do něj vstoupili“.

Kilometr dlouhá, chladná a temná propast (nebo Siq), dlouhá úzká roklina, její strmé stoupání po stranách, vylučující slunce, poskytuje dramatický kontrast s magií, která přijde. Náhle se rozprostírá do přírodního náměstí, kde dominuje nejznámější památník Petra, Pokladnice (El-Khazneh), jehož složitě vyřezávaná fasáda září ve slunečních paprscích.

Další fasády přivádějí návštěvníka do postupně rozvíjejícího se starobylého města, jeden pomník vedoucí k dalšímu kilometru po kilometru. Samotná velikost města a kvalita nádherně vyřezávaných fasád je ohromující a vede k tomu, aby se zamyslel nad kreativitou a průmyslem Nabatejců. Lidé, kteří vytvořili Petru jako své hlavní město.

Úchvatná Petra

Petra Jordánsko je vždy úchvatná a nikdy se nezapomíná. Rozkvetl více než 400 let kolem Říma a Krista, až do doby, kdy byl v roce 106 nl obsazen římskými legiemi císaře Trajána. V povodí Petry se může pochlubit více než 800 jednotlivých památek, včetně budov, hrobek, koupelen, pohřební haly, chrámy, klenuté brány a kolonádové uličky. Byly většinou vyřezány z kaleidoskopického pískovce technickým a uměleckým géniem svých obyvatel.

Zkoumání památky je nejlepší v ranních hodinách a pozdě odpoledne, kdy slunce ohřívá vícebarevné kameny. Můžete vidět majestát Petra Jordánsko, jak to bylo vidět poprvé, když byl objeven v roce 1812 poté, co byl ztracen v 16. století. Téměř 300 let!

Petra Jordánsko, navštivte ji v jakémkoliv ročním období, a pokaždé bude jiná, jinak zbarvená, s jiným nádechem a kouzlem.

Obecné tipy

– Jsou k dispozici prohlídky s průvodcem, zaměstnanci ve středisku pro návštěvníky Petry u vchodu, kde vám mohou odpovědět na vaše otázky a poskytli pomoc. Mapy a vynikající průvodci jsou po ruce.
– Navrhujeme, abyste chodili po jednom kilometru dlouhém Siq nebo si pronajali koněm tažený kočár. Můžete si najmout osla, koně nebo velblouda v místě (osel je velmi užitečný pro lezení!). Ve všech případech je lepší si najmout koně.
– Místo je velké a může se jednat o poměrně strmé stoupání. Cesta do Al-Deira trvá asi hodinu asi 800 kroků a přibližně 35 minut na Vysokém místě obětiště s přibližně 1050 schodů.

Vstupné do Petry

1 den 50 JD
2 dny 55 JD
3 dny 60 JD
Noční Petra 17 JD

 

Mapa Petry

Mapa Petry - Petra Jordánsko

Mapa Petry a její časový popis:

  • Hlavní vchod do návštěvního centra Petra k soutěsce Al Siq 20 min (můžete si pronajmout koně za bakšiš 3 JD)
  • Soutěskou Al Siq k Pokladnici Al Khazneh 20 min (zde můžete vylézt na vrchol skály, za doprovodu průvodce a vyfotit se)
  • Od Pokladnice Al Khazneh k Nabateyskému divadlu 30 min
  • Od Nabateyského divadla přes Koloniádní ulici k Muzeu Petry 30 min
  • Od Muzea Petry ke klášteru Al Deir na vrcholu 1 hodina

Celá trasa trvá asi 3 hodiny jedním směrem a to pokud se nebudete zastavovat na Arabský čaj či oběd.

Architektura – Petra Jordánsko

Petra má tvar amfiteátru. Od východu na západ má délku přibližně jeden kilometr a od severu k jihu půl kilometru. Skály, které město ukrývají, jsou vysoké kolem tři sta metrů. Ve městě a na skalách se nacházely různé stavby a významná místa. A také se zde mísily vlivy různých stylů. Najdeme zde egyptský, řecký a římský styl.

The Siq – Soutěska

Tímto slovem je označována soutěska vedoucí do města. Je dlouhá přes jeden kilometr a široká kolem 5 metrů, ale v některých místech úzká tak, že je možné dotknout se obou stran rozpaženýma rukama. Stěny mají výšku přibližně dvě stě metrů. Na začátku se nachází most, který měl bránit zatopení vodou z Wádí Musa. V některých místech jsou viditelné vodní kanály, které sloužily jako přívod vody do města. V roce 1997 zde bylo odkryto při vykopávkách římské dláždění.

Al-Khazneh – Treasury – Pokladnice

V překladu znamená Al-Chaznech pokladnici. Tuto budovu najdeme hned po východu ze soutěsky Sík. Její výhodná poloha ji chránila před přírodními vlivy. Pokladnici vytesali do železitého pískovce a původně měla sloužit jako hrobka nabatejského krále Arety III. Stavba má velmi propracované detaily, které znázorňují některé božské postavy, například Diovy syny nebo bohyni Tyché. K pokladnici se pojí legenda, že jeden z egyptských faraonů umístil do urny uprostřed horního patra poklad. Někteří z místních lidé této pověsti uvěřili a ve snaze poklad získat, do urny stříleli nebo na ní házeli oštěpy. V současné době je původně hladký povrch zvrásněn otvory po kulkách. Vytesána do skály byla zřejmě mezi lety 100 před naším letopočtem a 200 našeho letopočtu. Na výšku stavba měří 43 metrů a na šířku přibližně 30 metrů.

The Theatre – Divadlo

Před 2000 lety bylo vytesáno do skály Nabatejci. Hlediště mělo 45 řad, ve kterých našlo místo 3 000 diváků. V průběhu času divadlo upravili Římané. Kvůli rozšíření pro 8 500 diváků zbourali několik hrobek v blízkosti. V roce 363 n. l. v důsledku zemětřesení, které divadlo poničilo, byly některé jeho části použity pro výstavbu dalších staveb v Petře.

The Colonnaded Street – Kolonádní ulice

Místo bylo postavené v roce 106 n. l. Tvoří centrum města a na jejím začátku se nachází kašna zasvěcená nymfám. Do tohoto místa se stahovala voda vedená Síkem. Vedle kolonády se nacházelo tržiště, které bylo směrem na jih, na sever bychom kdysi mohli najít královský palác. Kolonáda končí branou, která dělí obchodní část města od části posvátné, kde najdeme především chrámy.

Monastery nebo Ad Deir – Klášter

Tato stavba podobající se svým vzhledem pokladnici se v překladu nazývá klášter. Jeho výška je téměř 50m a na šířku měří 47m. Vytesán do skály byl přibližně na počátku 2. stol. n. l. v době krále Rabela II. a původně měl sloužit jako hrobka. Později byla hala použita jako křesťanská kaple a kříže byly vytesány do zdí. Označení klášter si získal podle těchto křížů, které najdeme uvnitř stavby. Dříve bylo možné po úzké stezce při klášteře vylézt k jednomu místu nad ním, ale po nehodě, kdy se po pádu po tomto výstupu jedna turistka zabila, a s ohledem na monumentální stavbu, bylo šplhání nad klášter zakázáno. Z místa je nádherný pohled na krajinu a okolí.

Rudá poušť ve Wadi Rum

Také nazývané jako Mars na Zemi. Je to malebné údolí ležící na jihu Jordánska, 70 kilometrů severně od pobřežního města Aqaba…
Wadi Rum Jordánsko