Madaba a hora Nebo

Jordánské království je královstvím mozaik na Blízkém východě. Kdysi to byl velmi oblíbený a častý způsob zdobení podlah kostelů ale i rodinných domů. Například Madaba a hora Nebo jsou místem, kde je velká část mozaik zachována.

Domů » Zajímavosti » Madaba a hora Nebo

Madaba

Dosud se velká část mozaik zachovala například ve městě Madaba. Mozaiky nepředstavují pouze geometrické útvary a postavy svatých, ale také vykreslují krásu přírody a rajské zahrady. Největším pokladem je mozaiková mapa Svaté země, která s nesmírnou předností popisuje Blízký východ a jeho geografii takovou, jaká byla v 5. století n.l. Vědci mají díky této mozaice informace o existenci měst a městeček, o kterých není zmínka nikde jinde.

Madaba mozaiky

Mapa mívala průměr 21x7 metrů a skládala se přibližně ze dvou miliónů kamínků. Bohužel průběh času zapracoval a dnešní podoba této mapy má rozměry 16x5 metrů. V dávné historii byla však hodně poničena jak samotnými Ummájovci, kteří z ní nechali v 8. století odstranit figurální motivy, tak rozsáhlým zemětřesením v roce 746.

V současné době částečně zrekonstruovaná mozaika je opět přístupná veřejnosti, a to v kostele sv. Jiří.

Hora Nebo

Posvátná hora Nebo se zvedá do výšky 817 metrů, takže výhled do okolí je ohromující, zejména na Mrtvé moře. Na tento vrchol hory Nebo, po poušti, dovedl Mojžíš Židy z Egypta, kde dostali od Boha přikázání a vizi, že je všechny čeká zaslíbená země zvané Kanaan, dnešní Izrael.

Hora Nebo Jordansko

Příběh Mojžíše

„Bible praví: když vyváděl Mojžíš svůj lid z Egypta, procházeli územím, které se hemžilo hady. Tito plazi je napadali a kousali a Mojžíš požádal Boha o radu, jak překonat tuto překážku. Bůh mu poradil, ať vztyčí veliký kříž, který bude omotaný hadem a při pohledu na tento symbol by se měli všichni uzdravit, ale měl by je i ochránit.“

Na hoře Nebo je vybudovaná malá kaplička, přímo na pozůstatcích základního kostela zbudovaného ve 4.století. Je to jakási připomínka na místo, kde zemřel Mojžíš. Ještě jsou zde vidět zachovalé fresky a mozaiky se zvířecími motivy.

Podle křesťanské tradice byl Mojžíš pohřben na hoře Nebo, i když jeho místo pohřbu není specifikováno.

Archeologie – hora Nebo

Na nejvyšším bodě hory Nebo, Syagha, byly nalezeny pozůstatky byzantské církve a kláštera v roce 1933. Kostel byl poprvé vybudován ve druhé polovině 4. století, aby připomínal místo smrti Mojžíše. Návrh kostela sleduje typickou baziliku. To bylo rozšířeno koncem 5. století n.l. a přestavěno v roce 597. Kostel je poprvé zmíněn v knize o pouti, kterou udělala paní Aetheria v roce 394. Bylo nalezeno šest hrobů z přírodní skály pod mozaikou na podlaze kostela. V moderním presbytáři kaple, který byl postaven tak, aby chránil místo a poskytoval prostor pro uctívání, lze vidět pozůstatky mozaikových podlah z různých období. Nejdříve se jedná o panel s opleteným křížem, který je nyní umístěn na východním konci jižní stěny.

Kostel na Hoře nebo, k památce Mojžíše, v němž jsou byzantské mozaiky, byl od roku 2007 do roku 2016 uzavřen k obnově. Dne 15. října 2016 byl znovu otevřen.

Návštěva hory Nebo papežem – Jan Pavel II. 

20. března 2000 navštívil papež Jan Pavel II. Místo během své pouti do Svaté země. Během své návštěvy zasadil olivovníku vedle byzantské kaple jako symbol míru. Papež Benedikt XVI. Navštívil toto místo v roce 2009, přednesl řeč a díval se z vrcholu hory směrem k Jeruzalému.

Pod touto horou Nebo teče řeka Jordán, zvaná řekou všech nadějí. Pro mnohé věřící je posvátná. Široká tak max. 6 metrů a jejím středem vede hranice mezi Jordánskem a Izraelem. Řeka Jordán ústí do Mrtvého moře jako jeho jediný zdroj vody.

Šerpovitá křížová socha (památník Brazen Serpent) na vrchu hory Nebo byla vytvořena italským umělcem Giovannim Fantonim. Symbolický je bronzový had, který stvořil Mojžíš na poušti (Numeri 21: 4-9) a kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován (Jan 3:14).

Zajímavosti v Jordánsku

Nechte se námi unést k okouzlujícím zážitkům Jordánska, kde byla stvořena historie a vzkvétaly zde dávné civilizace. Zajímavosti Jordánska jsou ovšem skryté a je třeba se za nimi vypravit.

Co dělat v Jordánsku

Zde najdete tipy co dělat v Jordánsku a kam jít, pro ztrávení dovolené v Jordánsku. V pouštním království najdete dostatek zajímavých míst a spousty aktivit, které vás v dobrém slova smyslu šokují.

Naše rodina

Jsme takříkajíc kosmopolitní rodina. Já z ČR, manžel z Jordánska, seznámili jsme se v Austrálii, kde jsme oba studovali. Chceme vám ukázat Jordánsko z jiného pohledu a ukázat vám místní kulturu a zvyklosti.